Поансони Профилни

Стъпаловидни
С Цилиндрична Глава Профилна PUC 8020 S, PUC 8020 R, PUC 8020 O
С Центроване и Цилиндрична Глава, мат. HSS WZ 7037
С Цилиндрична Глава, мат. HSS WZ 7031
 
Продълговати
Правоъгълни Без Глава, мат. HWS/HSSWZ 7138, WZ 7139 Правоъгълни Без Глава, мат. HWS/HSS
Заоблени Без Глава, мат. HWS/HSSWZ 7142, WZ 7143 Заоблени Без Глава, мат. HWS/HSS
Правоъгълни с Глава Сбита, мат. HWS/HSSWZ 7045, WZ 7047, WZ 7140, WZ 7141 Правоъгълни с Глава Сбита, мат. HWS/HSS
Заоблени с Глава Сбита, мат. HWS/HSSWZ 7144, WZ 7145, WZ 7146, WZ 7147 Заоблени с Глава Сбита, мат. HWS/HSS