Цилиндрично тяло

Изхвъргачи с Цилиндрична глава
АзотираниA Азотирани
Обемно ЗакалениAH Обемно Закалени
Сърца Обемно ЗакалениAHX Сърца Обемно Закалени
Плазмено АзотираниEOA Плазмено Азотирани
Сърца МедниPCM Сърца Медни
Течно АзотираниTA Течно Азотирани
 
Изхвъргачи с Конусна глава
Обемно закалениD Обемно закалени
 
Изхвъргачи с Втулкови
Азотирани DMES Азотирани DME
Азотирани CUMSAHN Азотирани CUMSA
Обемно закалени DMEKS Обемно закалени DME
Обемно закалени CUMSAHH Обемно закалени CUMSA
 
Твърдости Hardness