Плоски

АзотираниFW Азотирани
Обемно закалениFK Обемно закалени
 
Твърдости Hardness