Инчови

Цилиндрично тяло и глава – АзотираниA-EX Цилиндрично тяло и глава - Азотирани
Стъпаловидни – АзотираниC-EX Стъпаловидни - Азотирани
Цилиндрично тяло и глава – АзотираниTHX Цилиндрично тяло и глава - Азотирани
Цилиндрично тяло и глава – Обемно ЗакалениCX Цилиндрично тяло и глава - Обемно Закалени
Втулкови – АзотираниS Втулкови - Азотирани
 
Технически характеристики Технически характеристики