Технически изделия – Пластмасова количка

Продукт Пластмасова количка
Брой гнезда 1
Материал вложки 1.2709
Твърдост 52 HRC
Брой цикли към 31/12/2011 500 000
Размери 92х210х54мм
Сила на затваряне на шприца 1500 тона
   
РЕЗУЛТАТ
Намаляване време на цикъла
По-добро качество в сравнение с Mold Max и CuCoBe
Елиминиране на деформациите
   
Традиционно охлаждане Профилно (конформно) охлаждане