Технически изделия – Дозатор

Продукт Дозатор
Брой гнезда 2
Материал вложки 1.2709
Твърдост 52 HRC
Размери 92х210х54мм
   
РЕЗУЛТАТ
Намаляване време на цикъла от 63 на 45 секунди (29%)
Подобряване точността на размерите на изделието