Сърца – Сърце за болт анкерен

Продукт Сърце за болт анкерен
Брой гнезда 8
Материал вложки 1.2709
Брой цикли към 31/12/2011 500 000
Размери ? мин. 3мм
? макс. 12мм
L 530мм
   
РЕЗУЛТАТ
Намаляване време на цикъла – 40%
По-добър контрол на деформациите
   
Традиционно охлаждане Профилно (конформно) охлаждане
Време на цикъл: 35 секунди Време на цикъл: 21 секунди