Вложки – Капачки за ХВП

Продукт Капачки за ХВП
Брой гнезда 10
Материал вложки 1.2709
Твърдост 54 HRC
Брой цикли към 31/12/2011 9 000 000
   
РЕЗУЛТАТ
Намаляване време на цикъла – 40%
Подобряване естетичния вид на изделието
   
Традиционно охлаждане Профилно (конформно) охлаждане
Време на цикъл: 18 секунди Време на цикъл: 11 секунди