Вложки – Капачки за козметика

Продукт Капачки за козметика
Брой гнезда 8
Материал вложки 1.2709
Твърдост 50 HRC
Брой цикли към 31/12/2011 2 000 000
Размери ?45 х 136мм
   
РЕЗУЛТАТ
Намаляване време на цикъла – 34%
Подобряване естетичния вид на изделието
   
Традиционно охлаждане Профилно (конформно) охлаждане
Време на цикъл: 18 секунди Време на цикъл: 12 секунди