Система захващаща пакети – Bakra

Патентованата система за захващане на пакети Bakra позволява бърз монтаж и демонтаж на шприцформата от машината.

Иновативната нова технология използва самозаключващи се байонетни пръстени, позволяващи бърза и сигурна смяна. Системата Bakra позволява смяната на инструмента да се извършва от един човек. При средно натоварване на мощностите, инвестицията за Bakra се възвръща за по-малко от 6 месеца.

Системата Bakra се състои от адапторни плочи, за монтаж на машината и специални заключващи механизми за захващане на пакетите.

Инсталацията включва поставяне на инструмента на място, вкарване на центроващия пръстен в адапторната плоча и заключване със специалния ключ. Веднъж инсталирана системата позволява бърза и лесна подмяна между различни инструменти и машини.

При налична система Bakra за всеки нов инструмент е необходимо да се добавят само центроващите пръстени. Възможно е изпълнение с изолационни плочи и охлаждащи конектори. Bakra е подходяща за всички хоризонтални и вертикални шприц машини, с 2 или 4 колони, със затвраряща сила приблизително 1800 kN.

Повече информация за Bakra