Формообразуване и Охлаждане

От началото на м. Септември 2012г. стартирахме новата за нашия пазар услуга – производство на формообразуващи втулки и поансони, по метода на Селективно Лазерно Разтопяване. Методът е сходен с 3D принтирането на пластмасови изделия, като за разлика от него тук се използва топлоустойчива инструментална стомана DIN 1.2709. Селективното Лазерно Разтопяване е специално създадено за изработване на формообразуващи при производството на пластмасови изделия и леене на цветни метали.

Индустриални линейни (картезиански) роботи

Основните предимства на метода Селективно Лазерно Разтопяване са:
– намаляване цикъла/времето за охлаждане с до 40%;
– без деформации на изделието, поради равномерно разположените охлаждащите канали, следващи контура на изделието;
– по-добро охлаждане в зоната около точката на шприцване;
– по-голяма свобода при проектирането на формообразуващите;

Важно е да се отбележи, че технологията на Селективно Лазерно Разтопяване не измества конвенционалната металообработка – фрези, струг, шлайф и ерозийни машини, а се явява като допълнение към тях. В същото време спомага за намаляване на непрекъснато повишаващите се режийни разходи и нарастващите изисквания към качеството на пластмасовите изделия.

Проектиране Автоматизация

Необходимата информация, за да ви изготвим оферта е:
– Сфера на приложение – шрицформа/пресформа за цветни метали/друго;
– Материал на крайното изделие;
– 3D модел на вложката (поансона/втулката);
– Предпочитани зони на охлаждане (ако има специфични такива)
В случай, че няма предпочитани зони за охлаждане, след предоставянето на 3D модела на формообразуването, ние ще проектираме охлаждащите канали, така че да осигурим най-добро охлаждане.

Повече информация за метода и изпълнените проекти може да прочетете тук.

КРАСКО-Ко ООД
21.09.2012