Температурни контролери от 3 до 12+ зони

 Краско-Ко ООД

Две години след успешното стартиране на новите професионални температурни контролери TH-M6-6 и 12 зони, Thermoplay разширява номенклатурата на предлагания брой зони. От средата на 2012 като стандартни, освен 6 и 12 зони се предлагат следните модификации:

TH-M6-6брой зони TH-M6-12брой зони
Стандартни 6 12
Нови опции 5,4,3 11, 10, 9, 8, 7 

За разлика от наложения в практиката принцип за използване на различни по размер контролери в зависимост от броя зони, ние се фокусираме в два основни модела – TH-M6–6зони и TH-M6–12 зони, като според нуждите се задава електронно точния брой зони.

Целта на въвеждането на различния брой зони е максимално точно задоволяване на необходимостта от контролни зони и съответно редуциране на цената за инвестиране в температурен контролер.

Освен цената, другото основно предимство е възможността за последващо електронно активиране на броя зони, до максимално възможния за съответния модел контролер – 6 или 12 зони.

Пример при необходим контролер с 4 зони –  вместо да се закупува 6 зонен и 2 зони да стоят неизползвани, ние можем да предложим 4 електронно зададени зони, с 2 деактивирани и редуцирана цена спрямо стандартен  6 зонен контролер. Ако след време се налага използването на другите 2 зони, може да се активират след изпращане на заявка и въвеждане на активизационен код.

Както досега, при новите термоконтролери се запазва функцията за последователно свързване на два контролера, посредством комуникационен кабел, при необходимост от контролиране на повече от 12 зони.

Гаранционният срок за цялата номенклатура температурни контролери TH-M6 е:
– управляем захранващ блок – 365 реално изработени работни дни;
– всички останали компоненти – 2 години.

КРАСКО-Ко ООД
28.09.2012