Други нагреватели

Екстра Мощни IPERMAXIPERMAX Екстра Мощни IPERMAX
Средно Мощни SUPERMAXSUPERMAX Средно Мощни SUPERMAX
Ниско Мощни NORMAXNORMAX Ниско Мощни NORMAX
Ниско Волтови MICROMAXMICROMAX Ниско Волтови MICROMAX
Саморегулиращи се AUTOMAXAUTOMAX Саморегулиращи се AUTOMAX