Дюзи с Клапан

Затварящи в Матрична ПлочаF6/3 Затварящи в Матрична Плоча Цилиндри Хидравлични* Точката на шприцване е плоска и почти невидима
* Използват се с хидравлично или пневматично задвижвани клапани
* За детайли с много високи изисквания към естетичния вид на изделието, както и за дебелостенни изделия
* Възможност за последователно напълване на изделието
* Възможност за директна поддръжка, без демонтиране от машината (FM-3)
Затварящи в ИзделиеF6/3D Затварящи в Изделие Цилиндри Хидравлични* Точката на шприцване е плоска и почти невидима
* Използват се с хидравлично или пневматично задвижвани клапани
* За детайли с много високи изисквания към естетичния вид на изделието, както и за дебелостенни изделия
* Възможност за последователно напълване на изделието
* Върха затваря в изделието
* Участъка на затваряне на иглата (точката на шприцване) не е стеснен