Дюзи с Клапан

Основни, Затварящи в Матрична ПлочаF3 Основни, Затварящи в Матрична Плоча Цилиндри Хидравлични* Точката на шприцване е плоска и почти невидима
* Използват се с хидравлично или пневматично задвижвани клапани
* За детайли с много високи изисквания към естетичния вид на изделието, както и за дебелостенни изделия
* Възможност за последователно напълване на изделието
* Възможност за директна поддръжка, без демонтиране от машината (FM-3)
Основни с КожухDN3 Основни с Кожух Цилиндри Хидравлични* Точката на шприцване е плоска и почти невидима
* Използват се с хидравлично или пневматично задвижвани клапани
* За детайли с много високи изисквания към естетичния вид на изделието, както и за дебелостенни изделия
* Възможност за последователно напълване на изделието
* Възможност за директна поддръжка, без демонтиране от машината (FM-3)
* допълнителен кожух за топлоизолиране
* по-лесна изработка на леглото на дюзата
Удължени за Тънкостенни Изделия/ОпаковкиDN3B Удължени за Тънкостенни Изделия/Опаковки Цилиндри Хидравлични* Удължен връх с клапан
* За детайли с много високи изисквания към естетичния вид на изделието
* Възможност за последователно шприцване
* Оптимизирана центроваща система на клапана
* Перфектна концентричност на иглата с леглото на втока
Основни, Затварящи в ИзделиеF3D Основни, Затварящи в Изделие Цилиндри Хидравлични* Точката на шприцване е плоска и почти невидима
* Използват се с хидравлично или пневматично задвижвани клапани
* За детайли с много високи изисквания към естетичния вид на изделието, както и за дебелостенни изделия
* Възможност за последователно напълване на изделието
* Върха затваря в изделието
* Участъка на затваряне на иглата (точката на шприцване) не е стесненc