Линейни (Картезиански) и Антропоморфни Роботи

*Ако желаете да видите снимка на продукта, поставете курсура на мишката върху името му.
 

Линейни (Картезиански) Роботи – Електрически
Лека SKILL серия – шприц 20-200 тона сила на затваряне
ME-CX – 20 – 200 тона ME, CX ME-CX - 20 - 200 тона
конзола за управление CONTROL Конзола за управление
Средна E серия – шприц 20 – 1000 тона сила на затваряне
ME-CX – 20-200 тона CX-MX ME-CX - 20-200 тона
CO – 40-400 тонаCO CO - 40-400 тона
MC – 200 – 1000 тонаMC MC - 200 - 1000 тона
Конзола за управлениеCONTROL Конзола за управление
Тежка X серия – шприц 200 – 6000 тона сила на затваряне
CO – 40 – 400 тонаCO CO - 40 - 400 тона
MC – 200 – 6000 тонаMC MC - 200 - 6000 тона
SM – 100 – 800 тонаSM SM - 100 - 800  тона
Конзола за управлениеCONTROL Конзола за управление
Допълнителни осиC axis, AB axis, B axis, Cutter under beam Допълнителни оси
Модели рамена, ос Y, ZA, L, H, M, T, S, B, O, D Модели рамена, ос Y, Z
Линейни (Картезиански) Роботи – Пневматични
Манипулатор Серия SMAT М1SMAT М1 Манипулатор Серия SMAT М1
Манипулатор Серия PHOENIX P650V-P850WPHOENIX Манипулатор Серия PHOENIX P650V-P850W
Антропоморфни Роботи
Антропоморфни роботи – 6 ОсниАнтропоморфни роботи - 6 Осни Антропоморфни роботи - 6 Осни